Readynez Norway Blog

Fremtiden tilhører de som er klare for den

Archive for the ‘Cloud Computing’ Category

Microsoft Cloud: Pluss og minus ved Cloud

leave a comment »

En undersøkelse foretatt av comScore på vegne av Microsoft avslører at små og mellomstore bedrifter som bruker nettskytjenester mener at dette øker sikkerheten og kutter kostnader.
Undersøkelsen ble foretatt med 94 små og mellomstore bedrifter som brukte nettskytjenester og 93 som ikke brukte det.

Undersøkelsen avslørte også at bedrifter som ikke bruker nettskytjenester frykter at nettskyen ikke er sikker nok og at kostnadene ved å skifte til nettskytjenester er en hindring.

Det positive når det gjelder sikkerhet er at nettskytjenester gjennomsnittlig kutter 18 timer per uke når det gjelder tid brukt på sikkerhetsstyring, siden mye håndteres av leverandøren, sier Tim Rains, leder for Microsofts Trustworthy Computing. «Det fjerner ikke behovet for oppdateringsbehandling på stedet, men det er mindre å administrere,» sier Rains.

Det sparer penger og øker også sikkerheten siden leverandørene sannsynligvis vil oppdatere og oppgradere jevnlig som et konkurransefortrinn.

Bedrifter som bruker nettskytjenester drar nytte av lavere sikkerhetsforbruk, noe som gir mer enn fem ganger innsparing sammenlignet med bedrifter som ikke bruker nettskytjenester. 

20 % av bedriftene som bruker nettskytjenester sier at de sparte på sikkerhetsstyringskostnadene, men antallet var bare 4 % for de som ikke bruker nettskytjenester.

Reklamer

Written by Readynez

mai 30, 2012 at 12:57 pm

Publisert i Cloud Computing, Microsoft

IT-teknologi skal vise veien for vekst.

leave a comment »

Krisen har lenge herjet i Europa. I kampen på å komme ut av den økonomiske krise er flere EU-landene klare til å lene sig mot avansert  IT-teknologi i de kommende år. 

Det forventes at det vil bli lagt trykk på i det kommende halve år på at vedta en masse IT-lovforslag, som skal skape en mer fleksibel, øket handel og konkurranse  I Europa. E-fakturaer har eksempelvis en omsetningspotentiale på omkring 290 milliarader NOK, hvis alle europeiske firmaer kobler seg til e-fakturaer.

Andre IT-tjenester, som Cloud og IT-sikkerhet vil også komme i fokus og med fornyet fokus er prosessen i hvert falt i gang for å oppnå vekstmålene.

Written by Readynez

februar 2, 2012 at 3:15 pm

Microsoft krever at du tar ansvar ute i skyen.

leave a comment »

Ditt innhold ute i «skyen» blir holdt nøye øye med. Det skal ikke mye til før Microsoft lukker SkyDrive-kontoen din (en gratis skybasert lagringstjeneste på en webleser). Nylig lagde en mann en tegning av to danske kravlenisser som viser nissenes bak og testikler, på SkyDrive-kontoen sin. Dermed ble kontoen stengt til han fjernet tegningen. Tegningene overskrider Microsofts’ grenser for støtende innhold.  
Mannen skriver i en e-post til Microsoft:

«Den lå der faktisk også første gang, uten at jeg fjernet den, men de har åpenbart fått øye på den senere. Det er kanskje litt sneversynt å stenge SkyDrive-kontoen på grunn av denne tegningen. Jeg har den bare fordi den er morsom, men Microsoft har åpenbart ingen humor,» skriver han i en e-post.
Historien kan få alvorlige konsekvenser for Microsoft – og andre skyleverandører, og den gjenoppliver debatten om hvorvidt skyer er sikre eller ikke.

«Fundamentet under skyen forsvinner når man ikke kan regne med at tingene er sikre når de legges på en server drevet av et stort, velrenommert firma. At det er amerikanske moralske normer som avgjør hva som er passende innhold, gjør ikke saken bedre. Hvis upassende innhold skal frasorteres, vil det jo være store deler av den danske kulturarven som aldri kan lagres i skyen,» fastslår jurist i Forbrukerrådet, Martin Salamon.

Ikke desto mindre skal man også være klar over at det kan ta tid å etablere og opprettholde vellykkede rutiner for skyen.

Written by Readynez

januar 20, 2012 at 10:11 am

Publisert i Cloud Computing

Nettskyen kommer til å vokse i Danmark

leave a comment »

I en artikkel i Computerworld sies det at skybaserte datatjenester forventes å vokse enormt de neste årene. En undersøkelse som Cisco har foretatt, anslår at den skybaserte datatrafikken innen 2015 vil vokse seg 12 ganger så stor som i 2010.

Det antas at etterspørselen etter skybaserte tjenester vil bidra til å forbedre den totale datatrafikken. Litt over 50 % av private og arbeidsrelaterte oppgaver forventes å utføres i nettskyen i 2014, og tallet vil stige til 57 % i 2015, viser undersøkelsen.

Henrik Stær, teknisk sjef i Cisco Danmark, sier følgende: «Hos Cisco Danmark merker vi allerede nå tendensene fra Global Cloud Index. Både bedrifter og medarbeidere etterspør skybaserte løsninger som gir tilgang til nettverk og tjenester hvor som helst og når som helst.»

«Cisco Global Cloud Index viser at det for medarbeiderne er den mest naturlige ting i verden å ha tilgang til forretningskritiske systemer fra egen tablet-PC eller smarttelefon, uansett om de sitter i København eller Singapore. Derfor flytter bedriftene flere oppgaver ut i nettskyen. Det stiller naturligvis krav til sikkerheten.»

Dessuten mener han at Danmark ligger langt fremme når det gjelder skybaserte tjenester, og flere danske outsourcing-kunder har allerede bygd opp en skybasert infrastruktur hos danske outsourcing-leverandører.

«Det er stor etterspørsel fra kundene etter å lære om mulighetene for å utføre oppgaver i nettskyen. Det gjelder alt fra nettverk og infrastruktur til programmer», sier Henrik Stær.

Written by Readynez

desember 16, 2011 at 8:57 am

Publisert i Cloud Computing, General

Hva kommer til å dominere det teknologiske landskapet i 2012 ifølge Microsoft?

leave a comment »

Vi har formidlet analysehuset Gartners mest fremtredende teknologitrender for 2012, og nå har Microsofts driftsdirektør Kevin Turner delt Microsofts mest fremtredende teknologiske trender for året som kommer.

Ifølge Kevin Turner, som nylig besøkte København for å treffe danske samarbeidspartnere, kommer Microsoft til å investere rundt 50 milliarder kroner på utvikling og innovasjon av nye produkter.

De viktigste IT-trendene for Microsoft akkurat nå er:  

  • Cloud computing: IT flytter ut i ”skyen” og vekk fra hverdagens mas.
  • Data-eksplosjonen: Smarttelefonen, PC-en både borte og hjemme, tablet-datamaskinen, den bærbare datamaskinen osv. skal kunne håndtere alle data.
  • Sosial datamaskinbruk: Brukerne skal kunne nå hverandre og hjelpe hverandre.
  • Nettleserbaserte applikasjoner: Et av de største vekstområdene ifølge Microsoft. Fremtidens applikasjoner blir nettleserbaserte.
  • Consumerization: I dag forventes det at man kan ta med seg og bruke sin egen smarttelefon, sin egen tablet-PC og sin egen datamaskin på jobb.
  • Allestedsnærværende datamaskinbruk: IT og datakraft finner veien til alle mulige slags apparater og produkter.
  • Nye brukergrensesnitt: For eksempel bevegelsesstyring, som Microsoft for tiden høster erfaringer med via Kinect-spillkonsollen.

I forhold til Gartners liste er cloud computing øverst på Microsofts liste, og noe mange store bedrifter har begynt å ta i bruk. Måle for Microsoft er at hver eneste person og bedrift skal ha en cloud-tjeneste. Kevin Turner innser riktignok at det fortsatt er langt frem (se innlegget ”Ikke alle har hoppet på Cloud-bølgen ennå…”), men om få år vil cloud være den mest naturlige løsningen for å få levert IT-tjenester. Der ligger Microsoft godt an, fordi det arbeides målrettet med å få til smertefrie overganger mellom de to miljøene.

Written by Readynez

desember 2, 2011 at 10:08 am

Publisert i Cloud Computing, General

Hvordan gir Cloud konkurransefordeler?

leave a comment »

Mange hevder at Cloud computing er fremtiden for bedrifter på grunn av hardere konkurranse og den økonomiske situasjonen. I en artikkel i Computerworld forteller toppsjefen for CA Technologies, Bill McCracken, hva han mener.

«Toppsjefer har alltid følt at de vet hva de vil, men at de bare ikke kan få det til å skje fort nok,»

«Med cloud-teknologien som er tilgjengelig i dag kan man raskt implementere systemer eller endre dem på tvers av hele bedrifter. Derfor er det med cloud-teknologi at bedriftene blir i stand til å takle utfordringene i det harde økonomiske klimaet. Cloud er ikke lenger bare en mulighet. Det blir brukt overalt.» sier Bill McCracken.

Hvis bedriftene skal klare seg bra, må de innstille seg på å gjøre de nødvendige teknologiske grepene som, avhengig av omstendighetene, vil sikre at de kan effektivisere rutinene sine.

Bill McCracken bruker e-bøkene og Dell som eksempel på hvordan raske forandringer er det bedriftene står og faller på. Dessuten mener han at man må se på konsekvensene av eventuelle forandringer og forberede seg på problemene i stedet for å håndtere dem når de kommer frem.

Written by Readynez

november 30, 2011 at 4:06 pm

Publisert i Cloud Computing

Ikke alle har hoppet på Cloud-bølgen ennå…

with one comment

Både store og små bedrifter har kommet godt i gang med skyløsninger på IT-området, det vil si at programmer ligger i «skyen» (på en datamaskin et annet sted enn hos bedriften selv) og ikke er installert på datamaskinen. Men de mellomstore bedriftene er ikke like mye på hugget. Det viser en undersøkelse fra Microsoft. Cirka 17 % av småbedriftene har gått over til Cloud-løsninger, mens bare 11% av de mellomstore bedriftene bruker Cloud. Direktøren for småbedrifter hos Microsoft, Erik Kaae, sier: ” Skybaserte IT-løsninger gir fordeler for småbedrifter, som kan overlate driften av IT-utstyret til en ekstern leverandør. De store bedriftene kan sikre seg større IT-fleksibilitet. – Men de mellomstore selskapene har gjerne en IT-avdeling selv, og føler de egentlig har svært god kontroll.”

Men Microsoft regner med at også de mellomstore bedriftene vil benytte seg mer av skybaserte IT-løsninger etter hvert.

Analyseselskapet IDC mener riktignok at Microsofts resultater ikke er helt presise. I de dataene som IDC har innhentet, henger de mellomstore bedriftene godt med, men IDCs tall gjelder for hele Norden og både private og offentlige bedrifter. Ifølge Anders Elbak, som er Research Manager hos IDC Danmark, avhenger resultatene av hvem og hvordan man har spurt. Dessuten sier han at enkelte bedrifter ikke ser på IT-løsningen sin som en skybasert løsning helt til de setter seg inn i det. Han mener at alle vil kunne bruke skybaserte e-postløsninger. Dessuten sier han: ”En skybasert løsning er nyttig hvis en bedrift for eksempel har behov for mye datakraft i en periode. De mange ulike typene IT-utstyr brukerne benytter seg av – fra PC-er til smarttelefoner – kan også være enklere å styre via skybaserte løsninger og en felles nettleser. For vekstvirksomheter er skybaserte løsninger svært nyttige. De kan enkelt innføre nye programmer etter hvert som det blir behov for det. Og de kan legge til nye brukere løpende”.

Som leverandør av IT-undervisning og sertifisert Microsoft-partner mener Firebrand Training at Cloud computing er en drivkraft for IT-fremskritt.

Written by Readynez

november 24, 2011 at 11:19 am

Publisert i Cloud Computing, General