Readynez Norway Blog

Fremtiden tilhører de som er klare for den

Archive for the ‘Business Continuity’ Category

Femtrinsplan for bedriftskontinuitet

leave a comment »

Her er fem trin som vil hjelpe deg med å lage din egen plan for bedriftskontinuitet. Den kan redde bedriften din, men å ha en plan for bedriftskontinuitet ses enten som livsviktig eller spill av penger, men alle de best drevne bedriftene forventer det uventede. En ut av fire bedrifter er utsatt for driftsnedleggelse på minst en dag. Hva som er ennå mer bekymrende er at dette kan koste opp mot 100.000 kroner i timen.

Den største utgift kan også være et skadet renommé.  Fra BPs øverste direktør til en uutalelig vulkan blir vi konstant minnet om at kriser kan forekomme. Vi kan ikke være forberedte på alt, men vi kan sikre oss at vår plan for bedriftskontinuitet kan overvinne alt.

Bestyrelsen
Vårt mål er aldri å skulle bruke vår plan for bedriftskontinuitet, men noen ganger kan bestyrelsen lure seg selv til å tro at den slet ikke er nødvendig.  Skruer du på nyhetene kan dette dog fort endre seg. Det betyder ikke at sjokktaktikk er veien frem, men man må alltid se til å pointere hva som kan gå galt hvis det utenkelige skjer. Se til at bestyrelsen kjenner seg som en del av prosessen og se til at alle blir hørt. At bestyrelsen får en eierskapsfornemmelse vil virkelig hjelpe.

Vær forberedt
Teamet ditt skal som minimum inneholde ledelsen, sikkerhetssjefen, IT og HR. Dette vil gi deg den rette balansen mellom bedriftsforståelse og personforståelse.
Som forberedelse på en krise:

 • Prioriter kritiske aktiviteter som skal varetas før alle andre
 • Få papirkopier av viktig informasjon og kontakter
 • Lag ofte sikkerhetskopier og se til at er oppbevares ute av huset

Det hjelper ikke å ha en plan hvis ikke du vet om den kommer til å fungere. Evaluer planen din en gang om året:

 • Hold øye med uoverensstemmelser og ting som må oppdateres
 • Ved rundbordsøvelser kan deltagere lære oppgavene sine i tilfelle av en krise og man dessuten bli oppmerksom på problemer
 • Lag en øvelse basert på et realistisk scenario.

Snakk med alle.
Hvis en krise finner sted er kommunikasjon livsviktig Sladder er fienden så du må se til å fortelle historien før andre gjør det for deg.
Du bør:

 • Ha regelmessige personaleorienteringer, det vil hjelpe med å  vareta solidariteten
 • Se til at planen for bedriftskontinuitet er tilgjengelig for alle ansatte
 • Eksterne parter må holdes oppdatert på situasjonen
 • Bruk webbkonferanser  for å se til at fjernavdelinger ikke påvirkes av nedlegginger
 • Bruk sosiale medier for å holde alle informerte

Evolution Ikke Revolution
Mer enn en million av oss vil eie smartphones innen året er omme. Å få arbeidet vårt ned på den lille skjermen kan være en massiv fordel i en krisesituasjon som forhindrer oss i år komme tilbake til kontoret. Igjen spiller ’cloud computing’ en rolle. Cloud computing lar alle servere og databaser være hosted på servere ute av huset. Dette kompletteres av virtualisering: Live migrering tillater at en virtuell maskin flyttes, samtidig med at den kjører på den opprinnelige serveren.  Det gir en glatt overgang i tilfelle av en krise.

Utdanning
Firebrand tilbyr et tredagers kurs i bedriftskontinuitet.  Du vil lære alt om livssyklusen for administrasjon av bedriftskontinuitet og hvordan du håndterer situasjonen hvis din bedrift blir utsatt for en krise.

Reklamer

Written by Readynez

oktober 22, 2010 at 8:39 am

Publisert i Business Continuity