Readynez Norway Blog

Fremtiden tilhører de som er klare for den

Archive for februar 2014

Hva dekker en CISSP-sertifisering?

leave a comment »

CISSP er en sertifisering på avansert nivå fra (ISC)2, og er utformet for fagfolk innen IT-sikkerhet. Som CISSP blir du ekspert i å utvikle, veilede og styre sikkerhetsstandarder, policyer og prosedyrer innenfor organisasjonen din.

CISSP er inndelt i 10 områder, også kjent som domener, som går under betegnelsen «Common Body of Knowledge» (CBK).

Her er det du lærer innenfor de 10 domenene i løpet av CISSP-utdannelsen din:

Access Control
Du lærer om begreper, metoder og teknikker for å beskytte aktivaene i systemene dine mot angrep.

Telecommunications  & Network Security
Dette domenet fokuserer på nettverksstrukturer, komponentene i disse og metoder for å holde dem sikre. Det dekker også transportmetoder, kommunikasjonskanaler og sikkerhetsforanstaltninger for nettverk.

Information Security Governance & Risk Management
På dette området lærer du hvordan du identifiserer informasjonsaktivaene i organisasjonen din. Dessuten får du forståelse for utvikling, dokumentasjon og implementering av policyer, prosedyrer og standarder angående:

– Sikkerhetsstyring og policyer
– Informasjonsklassifisering og eierskap
– Kontraktsavtaler og innkjøpsprosesser
– Konsepter ved risikostyring
– Personellsikkerhet
– Utdanning, opplæring og bevissthet innen sikkerhet
– Sertifisering og akkreditering

Software Development Security
Du lærer om kontrollmekanismene som er inkludert innenfor systemer og programmer, samt trinnene som benyttes i utviklingen av dem.

Cryptography
Kryptografidomenet lærer deg om krypteringskonsepter, kryptoanalytiske angrep, samt andre prinsipper, midler og metoder for å skjule informasjon.

Security Architecture & Design
Dette domenet handler om begreper, strukturer, prinsipper og standarder som brukes for å utforme, implementere, overvåke og sikre operativsystemer, utstyr, applikasjoner og nettverk.

Security Operations
Du lærer om kontroll av maskinvare, medier og operatører med tilgangsrettigheter til:

– Ressursbeskyttelse
– Respons på hendelser
– Forhindring av angrep og angrepsrespons
– Oppdaterings- og sårbarhetsstyring

Business Continuity & Disaster Recovery planning
Hvis det verste skulle skje for organisasjonen din, må du reagere raskt for å kunne begrense skaden så raskt som mulig. På dette området lærer du om gjenopprettingsstrategier, analyse av forretningsmessige konsekvenser og prosesser for nødgjenoppretting.

Legal, Regulations, Investigations and Compliance
Dette domenet tar for seg lovgivning og regler innen IT-sikkerhet, deriblant de etterforskningsmessige foranstaltningene og teknikkene som kan brukes til å fastslå om en forbrytelse er begått, samt metoder for å sikre bevis.

Physical (Environmental ) Security
Det siste området omfatter trusler og sårbarheter, og kommer med forslag til forebyggende tiltak som kan brukes til å fysisk beskytte virksomhetens følsomme informasjon. Du lærer om:

– Designhensyn for anlegg/fasiliteter
– Sikkerhet ved yttergrense
– Intern sikkerhet
– Anleggssikkerhet

Reklamer

Written by Firebrand Training

februar 27, 2014 at 7:15 am

Publisert i CISSP

Slik forbereder du deg på PMP-sertifiseringen din

leave a comment »

Sertifiseringen PMI Project Management Professional (PMP) ® er en av de viktigste og mest anerkjente sertifiseringene for prosjektledere. Den globalt anerkjente PMP ®-sertifiseringen viser at du har erfaring, utdannelse og kompetanse til å lede og tilrettelegge for prosjekter.

Det er mange kilder til forberedende materiale for PMP-sertifiseringen, men kvaliteten og troverdigheten er svært varierende. Her er våre anbefalinger til fem nettsteder som hjelper deg med å forberede deg til PMP-sertifiseringen.

Project Management Institute
PMI er verdens største nonprofit-organisasjon for prosjektledelse. Organisasjonens faglige ressurser, blant annet publikasjoner, undersøkelser, blogginnlegg og webinarer, hjelper over 700 000 medlemmer, sertifiserte og frivillige i nesten alle verdens land med å forbedre karrieren sin, styrke organisasjonenes suksess og modne virksomheten ytterligere.

Forbered PMP-sertifiseringen din gjennom PMI Knowledge Centre.

Deep Fried Brain
Deep Fried Brain er en blogg som leverer nyttig eksamensforberedende materiale for prosjektledelse. De kan blant annet by på bokanmeldelser, vanlige spørsmål, prøveeksamensspørsmål, tips, studienotater og mye mer.
Sett kursen mot PMP-delen, og begynn å forberede deg!

ProjectManagers.net
ProjectManagers.net tilbyr et bredt spekter av studiemateriale, deriblant publikasjoner, gratis forskningsresultater, direktearrangementer, bloggartikler og jobbmuligheter. Opprett en profil, og hold deg oppdatert på siste nytt innen prosjektledelse.

Slik administreres en kamel
«How to manage a Camel» handler om å fremme bedre gruppetenkning og samler massevis av motstridende uttalelser omkring emnet prosjektledelse. «I denne bloggen finner du de siste nyhetene og tipsene om prosjektledelse. Du kan også utveksle prosjektideer for ledelsesrekruttering, delta på webinarer og delta på «Spørsmål og svar» om prosjektledelse.

Firebrand Learn
Firebrand Learn er en gratisplattform for selvstudier som er laget for å hjelpe deg med å øke kunnskapen og forberede deg på verdenskjente sertifiseringer innen IT-utdannelse, prosjektledelse og IT-sikkerhet.

Learn gir deg alt du trenger for å forberede PMP-sertifiseringen din. Der finner du alt av forberedende kursmateriale, slik at du kan begynne å lese om Project Scope Management, Project Cost Management, Integration Management, Project Risk Management og mye mer.

Written by Firebrand Training

februar 18, 2014 at 12:13 am

Publisert i PMI PMP

Vanlige spørsmål om Togaf

leave a comment »

TOGAF er et gjennomprøvd rammeverk for bedriftsarkitektur som benyttes av verdens ledende organisasjoner for å forbedre effektiviteten. Det er den mest fremtredende og pålitelige standarden for bedriftsarkitektur – som sikrer helhetlige standarder, metoder og kommunikasjon blant fagfolk innen bedriftsarkitektur.

Hva er en arkitektur?
Ifølge definisjonen er en arkitektur «den grunnleggende organiseringen av et system med forankring i de enkelte komponenter, deres relasjoner til hverandre og omverdenen, og prinsippene bak design og videre utvikling». Men TOGAF holder seg ikke strengt til denne definisjonen. Avhengig av konteksten har arkitektur to betydninger i TOGAF:

– En formell beskrivelse av et system eller en detaljert plan for systemet på komponentnivå får å styre implementeringen av planen.

–Strukturen til ​​komponentene, deres innbyrdes forhold og prinsippene og retningslinjene som gjelder for deres design og utvikling over tid.

Hvorfor trenger jeg en IT-arkitektur?
Hovedgrunnen til å utvikle en arkitektur er at det fungerer som det tekniske fundamentet for en effektiv IT-strategi, noe som er kjernen innen enhver vellykket, moderne forretningsstrategi.

Dagens ledere vet at en effektiv forvaltning og utnyttelse av informasjon gjennom IT er nøkkelen til suksess, og at IT er et ​​uunværlig redskap for å oppnå en konkurransemessig fordel. En IT-arkitektur dekker dette behovet ved å gi en strategisk kontekst for utviklingen av ​​IT-systemet i forbindelse med de stadig skiftende behovene i bedriftsklimaet.

Dessuten gjør en god IT-arkitektur det mulig å oppnå den riktige balansen mellom IT-effektivitet og innovasjon i virksomhetene. Det gir de enkelte forretningsenhetene mulighet til å utvikle seg trygt. Samtidig sikrer det organisasjonens behov for en integrert IT-strategi og tillater tettest mulig synergi i hele virksomheten.

Hvorfor trenger jeg et «rammeverk» for IT-arkitekturen?
Ved hjelp av en arkitektonisk ramme vil utviklingen av arkitekturen kunne fremskyndes og forenkles, en mer fullstendig dekning av den designede løsningen ville sikres, og den valgte arkitekturen ville fått mulighet for fremtidig vekst som svar på virksomhetens behov.

TOGAF spiller en viktig rolle i innsatsen for å lette arkitekturutviklingsprosessen, slik at IT kan bygge virkelig åpne systembaserte løsninger som passer til de forretningsmessige behovene.

Hvem tjener på å bruke TOGAF ?
Alle organisasjoner og virksomheter som planlegger å sette i gang implementeringen av ​​en virksomhetsdekkende teknisk infrastruktur som støtte for forretningskritiske applikasjoner ved hjelp av åpne systembyggesteiner.
Kunder som designer og implementerer virksomhetens arkitekturer ved hjelp av TOGAF, er sikret et design og en innkjøpsspesifikasjon som i høy grad kommer til å lette implementeringen av åpne systemer og redusere risikoen.

Hva kan en TOGAF-sertifisering gi meg?
Fagfolk innen bedriftsarkitektur som er sertifiserte innen TOGAF-standardene, får større jobbeffektivitet og bedre karrieremuligheter. TOGAF gjør det enklere å utnytte ressursene mer effektivt, realisere større avkastning på investeringen, og unngå å bli fastlåst i proprietære metoder.

Hvis du ikke har funnet svaret på spørsmålet ditt, kan du besøke siden med vanlige spørsmål på Open Group-nettstedet.

Written by Firebrand Training

februar 7, 2014 at 2:28 pm

Publisert i togaf, Uncategorized