Readynez Norway Blog

Fremtiden tilhører de som er klare for den

Archive for april 2011

Sverige er best i verden på IT

leave a comment »

IT i Sverige er rangert høyere enn noe annet land i verden.

World Economic Forum har publisert den nyeste Global Information Technology Report (GITR). Siden 2001 har GITR-serien overvåket informasjons- og kommunikasjonssektoren (IKT-sektoren) for å øke den globale konkurransen innenfor bransjen. I rapporten rangeres landene fra nummer én til nummer 138.

På grunnlag av Networked Readiness-indeksen beregnet gjennom de siste ti årene, tas flere faktorer med i beregningen. Storbritannia ligger på 15. plass, etter Nederland, Luxembourg og Tyskland. Vi vil heve IKT-profilen for BeNeLux-regionen enda et hakk – Firebrand arbeider med å innføre IT-opplæring i Nederland.

Reklamer

Written by Readynez

april 27, 2011 at 10:30 am

Publisert i General

EC-Council og (ISC)2 sammen for å fremme IT-sikkerhet

leave a comment »

Firebrand Training partnere, EC-Council og (ISC)2, har underskrevet en intensjonsavtale (MOU) om å oppfylle kravene for IT-sikkerhetsspesialister. Organisasjonen samarbeider nå for å levere programmer, arrangementer og initiativer innenfor opplæring i IT-sikkerhet og IT-sertifisering.

Angrep på offentlige og private datasystemer øker, og det samme gjør behovet for sertifiserte spesialister. De samlede kunnskapene i (ISC)2 og EC-Council vil gi en felles melding om sikkerhetsadministrasjon gjennom utdanning og opplæring. Sertifiseringsprogrammer som for eksempel CISSP og CSSLP fra (ISC)2 og CEH og CHFI fra EC-Council vil dra nytte av avtalen og utvikles for å forberede morgendagens ledere innen IT-sikkerhet.

Written by Readynez

april 21, 2011 at 10:35 am

Publisert i Uncategorized

Infosec Europe 2011

leave a comment »

Infosec Europe, det største og mest anerkjente arrangementet når det gjelder IT-sikkerhet, åpner dørene tirsdag 19. april på Earl’s Court Exhibition Center i London. Mer enn femten tusen IT-sikkerhetseksperter forventes å delta for å lære mer om den seneste teknologiske utviklingen og utviklingen i bransjen. Firebrand, som til nå har levert mer enn 2 500 CISSP-sertifiseringer vil være til stede sammen med (ISC)2. Kom og besøk oss og få en gratis T-skjorte!

IT-sikkerhetssektoren vokser fremdeles fort. Robert Chapman, Administrerende direktør for Firebrand Training, forklarer:
“Firebrand har sett en vekst på 33 % i interessen for kursene våre innen IT-sikkerhet siden begynnelsen av 2011. Nå bør IT-teknikerne få opp øynene og gripe sjansen til å komme seg innenfor den lukrative IT-sikkerhetsbransjen.”

Written by Readynez

april 14, 2011 at 10:37 am

Publisert i Uncategorized

Firebrand i Norden

leave a comment »

Firebrand Training Nordics, som ble kåret til Microsoft Learning Partner of the Year i 2010, tilbyr intensiv opplæring og sertifisering fra blant andre følgende leverandører: (ISC)2, EC-Council, CompTIA, Oracle og Microsoft. Administrerende direktør Frank Højgaard forklarer selskapets suksess i et intervju med IT Europa:

«Firebrands raske vekst skyldes at folk i Norden ønsker IT-sertifisering og har behov for å skaffe seg det raskt. Vi opplever at folk er sultne på IT-opplæring trass i vanskelige økonomiske tider. Etter hvert som økonomien tar seg opp – og organisasjonene begynner å ansette folk – vil det bli mangel på IT-kompetanse. Trass i de økonomiske nedgangstidene har teknologien fortsatt å utvikle seg. Det betyr at organisasjonene må prøve å henge med for å sikre at de ansattes kunnskaper er oppdatert.»

Integrering av kunnskap i IT-sektoren har blitt viktig for mange eksperter, noe Frank fremhever: «Eksperter på forretningsprosesser blir stadig mer attraktive, og det gjelder i enda større grad tekniske eksperter som behersker flere områder. Det er ikke lenger nok å være ekspert på ett område. Du må også forstå hvordan dette området henger sammen med relaterte tekniske områder (f.eks. må ERP-eksperter også være kjent med de tekniske plattformene for Enterprise Portal, SQL Server osv.).»

Written by Readynez

april 11, 2011 at 1:38 pm

Publisert i General

Velge et IT-kurs: Kurslederne kan bli tungen på vektskålen

leave a comment »

Firebrand Training velger bare sertifiserte kursledere. De raske endringene innen for IT-opplæring krever kursledere som alltid holder seg oppdatert om temaene de underviser i. Sertifiseringer som MCSE, CCNP eller CompTIAs leverandørnøytrale Network+ viser til at kurslederen har fulgt utviklingen i læringsmiljøet og endringene i teknologien nøye.

Certification Magazine peker på at det er en viktig forskjell mellom kursledere med IT-sertifisering og kursledere med universitetsgrad. De antyder at kursledere med universitetsgrader ikke nødvendigvis har holdt seg oppdatert med de siste relevante endringene i sektoren. Forskning og nyere undersøkelser har nylig vist at den klare sammenhengen mellom et vellykket kurs og kurslederens sertifisering. En sertifisert IT-instruktør sikrer at materialet som tas opp, er tilgjengelig for alle og kan føre til at deltakerne lykkes bedre på lang sikt.

Written by Readynez

april 11, 2011 at 10:39 am

Publisert i Uncategorized

Hva er intensiv opplæring?

leave a comment »

Firebrand Training gir deg den raskeste veien til sertifisering ved å bruke teknikker for intensiv opplæring. Brin Best skrev nylig om intensiv opplæring i bloggen sin.

Han sier at hjernen og arbeidsmåten vår siden 1980-tallet har gjennomgått en dramatisk utvikling: Nyere forskning viser at vi må revurdere måten vi lærer på, og finne ut hvordan den kan bli mest mulig effektiv.

Intensiv opplæring foregår i raskere tempo og skaper et positivt læringsmiljø. Ifølge Brin forutsetter intensiv opplæring at følgende tre kriterier er oppfylt:

  • Eleven er fysisk klar til å lære.
  • Eleven er psykologisk klar til å lære.
  • Læreren bruker de riktige undervisningsmetodene.

Firebrand Training har rolige og skjermede IT-lokaler der det ikke er tidsbegrensninger, noe som er gunstig for læring. Undervisningsmetodene, for eksempel forelesninger, praktiske øvelser og diskusjon, sikrer en variert og grundig fremgangsmåte, slik at dagen blir interessant og motiverende. Takket være disse metodene har Firebrand har fått masse anerkjennelse og internasjonale IT-priser innenfor bransjen.

Written by Readynez

april 5, 2011 at 2:02 pm

Publisert i General